Vertrouwens(contact)persoon

Vertrouwenscontactpersoon binnen S.V. Hector

De vertrouwenscontactpersoon binnen S.V. Hector is: Anita Koster.


Anita is te bereiken op het emailadres: [email protected] en telefonisch op 06-19865797

De vertrouwenscontactpersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Zij heeft de taak het in stand houden of zelfs verbeteren van de omgangsvormen binnen S.V. Hector en daarmee het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor leden. Dat gevoel kan geweld worden aangedaan door gedragingen als:

• Verbale agressie (bijvoorbeeld schelden, schreeuwen, gebaren maken);
• Fysieke agressie (bijvoorbeeld slaan, vastgrijpen, schoppen, spugen);
• Psychische agressie/intimidatie (bijvoorbeeld dreigen, chanteren, discrimineren, pesten);
• Seksuele intimidatie (bijvoorbeeld (herhaaldelijk) opmerkingen maken, aanraken,
aanranding en verkrachting);

Geheimhouding
Door gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan kunnen leden behoefte hebben aan een persoon die een geheimhoudingsplicht heeft, die luistert en die niets doet zonder eerst te overleggen wat de beste oplossing voor het probleem zou kunnen zijn. Zo iemand noemen we een vertrouwenscontactpersoon.

De vertrouwenscontactpersoon draagt zorg voor de eerste opvang van betrokkenen (klagers, ouders van minderjarige klagers en beschuldigde) bij een incident binnen de vereniging. Luistert naar het verhaal en helpt te zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij kan helpen bij het indienen van een klacht, bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

De vertrouwenscontactpersoon zal trachten door verwijzing, bemiddeling of advisering een oplossing te bewerkstelligen voor de gemelde klacht. Echter, de vertrouwenscontactpersoon doet niets wat je niet weet of waar je geen toestemming voor hebt gegeven.

Tenminste één keer per jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan het bestuur over de ontvangen meldingen en klachten. Zij geeft daarbij tenminste aan: de gevolgde procedure en de kwantiteit van klachten, zodanig dat het niet verwijst naar individuele personen.


Sponsoren