Jeugdinfo

INFORMATIE VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN BIJ SV HECTOR

Inleiding
SV Hector is opgericht in 1923 en speelt op Sportpark ’t Doesgoor te Goor.
Voor alle zaken rondom de jeugd is er een Jeugdcommissie (JC)
De leden van de JC hebben ieder hun eigen taak om het reilen en zeilen van het jeugdvoetbal bij SV Hector goed te laten verlopen.

Doel
Het algemene doel van SV Hector is het positief uitdragen van de voetbalsport. Meer specifiek betekent dit dat SV Hector tracht om met alle selectie elftallen op een zo hoog mogelijk niveau te spelen. Waarbij de spelers van deze selecties uit de eigen jeugdopleiding komen.

Voorop staat echter het plezier in de voetbalsport.

SV Hector zet zich continu in om met opgeleide trainers en voldoende leiders de jeugd optimaal te kunnen begeleiden.

Aanmelden/Afmelden
Het aan- en afmelden dient te allen tijde te gebeuren bij de Ledenadministrateur of jeugdwedstrijdsecretaris van SV Hector.

Einde Lidmaatschap
Het lidmaatschap kan in principe alleen aan het eind van het seizoen worden opgezegd.
Opzeggen als lid kan uitsluitend schriftelijk bij de jeugdsecretaris.
Mondelinge afmeldingen en/of opzeggingen na genoemde datum worden niet geaccepteerd
Bij te late afmeldingen zal het zo zijn dat de contributie nog voor het hele seizoen wordt ingehouden!
In de afmeldingsbrief vermelden:
– naam, adres, geboortedatum
– in welk team gespeeld
– reden van afmelding
– handtekening van ouder/verzorger

Leeftijden
Aangezien SV Hector onder de noemer van de KNVB speelt, hebben we in het seizoen 2023-2024 de leeftijdsgroepen zoals deze door de KNVB zijn vastgesteld:

JO19: Jeugd onder 19 jaar. Voorheen A junioren (elftal).

JO17: Jeugd onder 17 jaar. Voorheen B junioren (elftal).

JO15: Jeugd onder 15 jaar. Voorheen C junioren (elftal).

MO15: Meisjes onder 15 jaar. Voorheen MC junioren (elftal).

JO14: Jongens onder 14 jaar. Voorheen C junioren (elftal).

J/MO13: Jeugd onder 13 jaar. Voorheen MD pupillen (elftal of achttal).

JO11: Jeugd onder 11 jaar. Voorheen E pupillen (achttal).

JO10: Jeugd onder 10 jaar. Voorheen E pupillen (achttal).

JO9: Jeugd onder 9 jaar. Voorheen F pupillen (zestal).

JO8: Jeugd onder 8 jaar. Voorheen F pupillen (zestal).

JO7: Jeugd onder 7 jaar. Voorheen F pupillen (viertal).

Onder eigen vlag spelen de welpen, jongens en meisjes van 4-6 jaar.

Voor deze kinderen is er een wekelijkse training maar nog geen competitie. Iemand die op 1 januari de leeftijd voor een bewuste leeftijds-categorie heeft, zal vanaf september in die leeftijdscategorie uitkomen. In het belang van SV Hector kan hiervan afgeweken worden door iemand in een oudere leeftijdscategorie te laten spelen.

Contributie seizoen 2023-2024 (vanaf 1-8-2023)

Per maand kwartaal halfjaar jaar
0 t/m 5 jaar 4,00 12,00 24,00 48,00
6 t/m 10 jaar 6,75 20,25 40,50 81,00
11 t/m 15 jaar 8,75 26,25 52,50 105,00
16 t/m 19 jaar 10,50 31,50 63,00 126,00
         

Bij de leeftijdscategorieën 6 t/m 10, 11 t/m 15 en 16 t/m 19 jaar is in de contributie inbegrepen een bedrag ad € 2,00 per maand voor het kledingfonds jeugd SV Hector.

Indeling teams
Na aanmelding wordt uw kind door de jeugdcommissie ingedeeld in een team, passend bij zijn/haar leeftijd. Ieder team heeft een eigen trainer en twee leiders. Over de trainingen wordt gecommuniceerd met de trainer en over de wedstrijden en toernooien met de leider(s).

Kleding
Bij de SV Hector hoeven de ouders zelf geen wedstrijdkleding aan te schaffen. Het volledige tenue(shirt, broekje, kousen) wordt geleverd door de vereniging. Ook krijgen alle spelende leden een trainingspak. Dit trainingspak mag alleen gedragen worden bij representatieve activiteiten, zoals het gaan naar de wedstrijden en trainingen.
Het is niet toegestaan om in dit trainingspak te trainen! Voor de trainingen dienen de ouders/verzorgers zelf kleding aan te schaffen.

Het gebruik van scheenbeschermers is altijd verplicht, dus zowel op de training als tijdens wedstrijden.

Het wordt ook aanbevolen om een trainingspak aan te schaffen om te kunnen dragen wanneer het eens wat kouder is.

Training
Het eerste dat een kind tegenkomt bij een voetbalvereniging is de training. Zonder een goede training wordt je geen goede voetbal(st)ler. De meeste trainingen worden gegeven door een voetballer, die al wat langer bij de club speelt. Ook is er een aantal gediplomeerde jeugd-train(st)ers werkzaam bij de jeugdafdeling.Meestal wordt er niet getraind in de schoolvakanties. Een trainer kan echter besluiten daarvan af te wijken. In de wintermaanden trainen de meeste teams regelmatig in de zaal. Mocht uw kind verhinderd zijn door ziekte, schoolreisje of iets anders, laat het dan tijdig weten aan de train(st)er. Dan weet hij/zij dat uw kind niet op de training komt.

Trainingsschema m.i.v. 1 september 2023 

Maandag

18.00-19.00

??

18.30-19.30

18.30-19.30

18.30-19.30

18.30-19.30

18.30-19.30

18.30-19.30

19.00-20.00

19.30-20.30

JO8-2

JO8-1

MO10-1

JO10-1

JO10-2

JO12-1

JO12-2

MO15-1

JO15-1

Dames 1

Kleedkamer

5

5

4

1

1

3(jongens)/2 (meisjes)

3

6

7

8

Veld

KG klein

KG klein

oefenveld

2 linksvoor

2 rechtsvoor

3 voor

3 voor

2 achter

3 achter

2

Dinsdag

18.30 -19.30

18.30 -19.30

19.30 -20.30

19.30 -20.30

20.00-21.00

20.00-21.00

JO11-1

JO13-1

JO17-1

JO19-1

Heren 1

Heren 2

1

7

4

5

3

2

KG klein

2 achter

3 achter

3 voor

2 voor

2 achter 

Woensdag

18.00-19.00

18.00-19.00

??

18.30-19.30

18.30-19.30

18.30-19.30

18.30-19.30

19.00-20.00

19.30-20.30

JO7-1

JO8-2

JO8-1

MO10-1

JO10-1

JO12-1

JO12-2

JO15-1

Dames 1

6

5

5

4

1

2(meisjes)/3(jongens)

3

7

6

2 achter

KG klein

KG klein

oefenveld

3 voor

2 rechtsvoor

2 linksvoor

2 achter

2

Donderdag

18.30 -19.30

18.30 -19.30

18.30 -19.30

19.00-20.00

19.00-20.00

19.30-20-30

20.00-21.00

20.00-21.00

JO10-2

JO11-1

JO13-1

MO15-1

JO17-1

JO19-1

Heren 1

Senioren

1

2

4

6

7

8

3

1 en 5

oefenveld

KG klein

3 voor

3 achter

2 voor

2 achter

2

3

Vrijdag

19.00-20.00

Heren 2

2

2

zaterdag

09.00-10.00

10.00-11.00

Welpen

JO7

afhankelijk van competitiewedstrijden

KG klein

KG klein

Op Sportlink, Voetbal.nl en op de Hector website is direct te zien wanneer een individuele wedstrijd is afgelast.

Daarnaast worden afgelastingen over het algemeen door leiders via de tegenwoordig alom aanwezige team apps doorgegeven.

Website
SV Hector beschikt over een eigen website  www.svhector.nl 
Op deze site worden allerlei wetenswaardigheden van de club vermeld. Uitslagen, verslagen,actueel nieuws, veel foto’s , mogelijkheden tot aanmelding bij de club enz. Enfin, zeer de moeite waard om er regelmatig een bezoek aan te brengen. Naast de eigen website is het ook leuk om regelmatig de website van de KNVB te bezoeken (voetbal.nl). Via deze pagina kan onder meer gekeken worden naar de competitie-indeling, de uitslagen en de standen van alle teams. Reeds op de dinsdag is de informatie van het voorafgaande weekeinde bijgewerkt

Gedragsregels
Een Jeugdlid van SV Hector dient zich te houden aan de volgende regels:

-hij/zij dient zich correct te gedragen tegenover trainer, leider, scheidsrechter, tegenstander, ouders, medespelers, publiek en alle overige mensen.

-zorg goed voor materialen die door SV Hector ter beschikking zijn gesteld.

-zorg dat je altijd op tijd aanwezig bent bij een wedstrijd of training.

-hanteer optimale hygiëne door altijd te douchen en draag dan ook slippers.

-zorg dat kleedkamers altijd netjes achtergelaten worden.

-gebruik geen scheldwoorden.

-gedraag je ordelijk op ons sportpark en bij bezoek aan andere verenigingen.

-beoefen geen vandalisme en racisme in woord en gebaar, in actie of reactie.

Van jeugdtrainers en jeugdleiders wordt verwacht dat zij een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aanvragen. Dit kan via Hector. Vraag de Jeugdcommissie voor informatie.
Hiervoor is het onderstaande van toepassing:

Preventieve voorwaarden toelating Regeling Gratis VOG

Aannamebeleid

Een pleger van grensoverschrijdend gedrag herken je niet aan het uiterlijk. Vaak zijn het aardige en populaire mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken. Bekend is dat ze situaties opzoeken waarin ze makkelijk in contact komen met kwetsbaren, zoals minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij maken ze gebruik van het vertrouwen van een organisatie. Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. Door het hebben van aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen uw sportorganisatie een functie te vervullen. Daarom is het raadzaam om één of meerdere van onderstaande stappen te doorlopen met nieuwe vrijwilligers:

 • Houd een kennismakingsgesprek.
 • Check referenties; bel de club waar de vrijwilliger vandaan komt.
 • Laat een VOG aanvragen en herhaal dat elke 3 jaar.
 • Maak de begeleider lid van de bond en als dat niet kan, laat de begeleider een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) tekenen. Daarmee valt begeleider onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte.
 • Maak de begeleider bekend met de gedragsregels

Gedragsregels

Omgangsregels kunnen gezien worden als algemene uitgangspunten voor gedrag. In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport gedragsregels vastgesteld. Deze gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders/ kaderleden (verder in de tekst begeleider genoemd) en maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter.

Deze gedragsregels zijn opgesteld voor begeleiders in de sport aangezien uit cijfers blijkt dat plegers veelal begeleiders zijn en slachtoffers veelal sporter.

Het bekendmaken van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ laat zien dat een sportvereniging werk maakt van het tegengaan van seksuele intimidatie/grensoverschrijdend gedrag en dat kan preventief werken. Daarbij is het belangrijk dat iedereen die betrokken is bij de sportvereniging op de hoogte is van deze gedragsregels. Het is dus belangrijk om als bestuur dit te delen met je leden en van begeleiders ( en andere vrijwilligers) te vragen deze te onderschrijven. Dat kan door ze lid te laten worden van de vereniging en daarmee de bond. Ook kun je ze vragen om een vrijwillige onderwerping aan het tuchtrecht te laten tekenen (V.O.T.).

De gedragsregels vormen – aangevuld met de omgangsregels – een richtlijn voor de omgang tussen sporters en begeleiders.

Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond.

Hieronder vind je een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen de sportorganisatie voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VCP is onafhankelijk en is er voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc. De VCP kan het thema in de organisatie bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten. Laat de VCP bij voorkeur een training volgen (bij ASK/NOC*NSF).

Mensen van uw sportorganisatie (en de VCP) kunnen voor vragen en advies ook terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van de (sportbond) of bij het Centrum Veilige Sport Nederland.

Een vertrouwenspersoon moet goed bekend en bereikbaar zijn binnen de organisatie. Vermeld daarom altijd contactgegevens. Deze gegevens kunt u bijvoorbeeld vermelden in uw nieuwsbrief of op uw website.

Ouders langs de lijn
Uw kind is lid van SV Hector. Het is de bedoeling, dat hij/zij bij onze vereniging in een plezierige sfeer gaat voetballen. Daarvoor zullen wij onze best doen. Wij verwachten, dat u daar hetzelfde over denkt. Uit ervaring weten we, dat het plezier wat uw kind aan het spelletje beleeft, in hoge mate mede bepaald wordt door de belangstelling van zijn ouders/verzorgers. Het delen van vreugde of verdriet is immers dubbele vreugde of half leed. Wij (maar zeker ook de kinderen) waarderen het erg als veel ouders de wedstrijden als supporter bezoeken. We waarderen het niet als ouders zich met het spelverloop van een wedstrijd bemoeien. In voorkomende gevallen spreken we ouders daar op aan.

Handelswijze bij vragen of problemen
Het is altijd mogelijk, dat er bij u vragen leven over bepaalde gebeurtenissen. Aarzel dan niet, om daarmee voor de dag te komen. Het beste kunt u daarvoor rechtstreeks iemand benaderen, die te maken heeft met het team.Dus, als u iets kwijt wilt, dan is daarvoor de volgende weg te bewandelen:

· U neemt contact op met de trainer of één van de leiders van het team, waarin uw zoon/dochter speelt.

· Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt u zich verstaan met de secretaris of de voorzitter van de jeugdcommissie.

Hygiëne / Blessures
1. Lichaamsverzorging
Douchen na het sporten is zeer belangrijk. Droog vooral de voeten zorgvuldig om schimmelinfecties te voorkomen. Draag daarom ook altijd badslippers tijdens het douchen.

2. Kleding
Draag tijdens het sporten andere kleding dan ervoor en erna. Goed passende schoenen zijn erg belangrijk en scheenbeschermers zijn verplicht. Bij temperaturen onder de 15 °C is het verstandig om een trainingsbroek te dragen en bij vorst is aangepast schoeisel noodzakelijk.

Alle jeugdleden van sv Hector krijgen de beschikking over een trainingspak van de club. Dit pak wordt alleen gedragen bij activiteiten die gerelateerd zijn aan Hector, zoals bij het komen en gaan naar de wedstrijden en naar de training.

Het is niet toegestaan om te trainen in het trainingspak dat door Hector beschikbaar is gesteld.

3. Warming-up
Een warming-up is belangrijk om je lichaam voor te bereiden op de inspanning die je wilt gaan leveren.

4. Correct spel
Voetbal is een contactsport en er kunnen dus blessures ontstaan. Een positieve spelopvatting hoort bij het voorkomen van blessures. Ook de trainer/leider en ouders spelen hierin een belangrijke rol.

5. E.H.B.O.
Bij SV Hector zijn verschillende mensen in het bezit van het E.H.B.O. diploma. Dus als er zich toch een blessure voordoet, is het verstandig zo iemand erbij te halen. De verzorger van het eerste elftal is op enkele avonden aanwezig en is dan altijd bereid om advies te geven hoe er met blessures moet worden omgegaan.

6. Medische tip
Bij veel blessures is het goed om te beginnen met gedurende 15-20 minuten spoelen met koud stromend water of het koelen met een cold pack.

Blessures zijn nooit leuk, vooral niet voor diegene die het betreft.
Zorg zo snel mogelijk voor iemand die verstand van blessures heeft, maar raak nooit in paniek.

Wij wensen uw kind een fijne en sportieve tijd bij de SV Hector.

         
         
         
         
         
         


Sponsoren