Jeugdinfo

INFORMATIE VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN BIJ SV HECTOR

Inleiding
SV Hector is opgericht in 1923 en speelt op Sportpark ’t Doesgoor te Goor.
Voor alle zaken rondom de jeugd is er een Jeugdcommissie (JC)
De leden van de JC hebben ieder hun eigen taak om het reilen en zeilen van het jeugdvoetbal bij SV Hector goed te laten verlopen.

Doel
Het algemene doel van SV Hector is het positief uitdragen van de voetbalsport. Meer specifiek betekent dit dat SV Hector tracht om met alle selectie elftallen op een zo hoog mogelijk niveau te spelen. Waarbij de spelers van deze selecties uit de eigen jeugdopleiding komen.

Voorop staat echter het plezier in de voetbalsport.

SV Hector zet zich continu in om met opgeleide trainers en voldoende leiders de jeugd optimaal te kunnen begeleiden.

Aanmelden/Afmelden
Het aan- en afmelden dient te allen tijde te gebeuren bij de Ledenadministrateur of jeugdwedstrijdsecretaris van SV Hector.

Einde Lidmaatschap
Het lidmaatschap kan in principe alleen aan het eind van het seizoen worden opgezegd.
Opzeggen als lid kan uitsluitend schriftelijk bij de jeugdsecretaris.
Mondelinge afmeldingen en/of opzeggingen na genoemde datum worden niet geaccepteerd
Bij te late afmeldingen zal het zo zijn dat de contributie nog voor het hele seizoen wordt ingehouden!
In de afmeldingsbrief vermelden:
– naam, adres, geboortedatum
– in welk team gespeeld
– reden van afmelding
– handtekening van ouder/verzorger

Leeftijden
Aangezien SV Hector onder de noemer van de KNVB speelt hebben we in het seizoen 2021-2022 de leeftijdsgroepen zoals deze door de KNVB zijn vastgesteld:

JO19: Jeugd onder 19 jaar. Voorheen A junioren (elftal).

JO17: Jeugd onder 17 jaar. Voorheen B junioren (elftal).

JO15: Jeugd onder 15 jaar. Voorheen C junioren (elftal).

MO15: Meisjes onder 15 jaar. Voorheen MC junioren (elftal).

JO14: Jongens onder 14 jaar. Voorheen C junioren (elftal).

MO13: Meisjes onder 13 jaar. Voorheen MD pupillen (elftal of achttal).

JO11: Jeugd onder 11 jaar. Voorheen E pupillen (achttal).

JO10: Jeugd onder 10 jaar. Voorheen E pupillen (achttal).

JO9: Jeugd onder 9 jaar. Voorheen F pupillen (zestal).

JO8: Jeugd onder 8 jaar. Voorheen F pupillen (zestal).

JO7: Jeugd onder 7 jaar. Voorheen F pupillen (viertal).

Onder eigen vlag spelen de welpen, jongens en meisjes van 4-6 jaar.

Voor deze kinderen is er een wekelijkse training maar nog geen competitie. Iemand die op 1 januari de leeftijd voor een bewuste leeftijds-categorie heeft, zal vanaf september in die leeftijdscategorie uitkomen. In het belang van SV Hector kan hiervan afgeweken worden door iemand in een oudere leeftijdscategorie te laten spelen.

Contributie seizoen 2021-2022 (vanaf 1-8-2021)

Per maand kwartaal halfjaar jaar
0 t/m 5 jaar 4,00 12,00 24,00 48,00
6 t/m 10 jaar 6,75 20,25 40,50 81,00
11 t/m 15 jaar 8,75 26,25 52,50 105,00
16 t/m 19 jaar 10,50 31,50 63,00 126,00

Bij de leeftijdscategorieën 6 t/m 10, 11 t/m 15 en 16 t/m 19 jaar is in de contributie inbegrepen een bedrag ad € 2,00 per maand voor het kledingfonds jeugd SV Hector.

Indeling teams
Na aanmelding wordt uw kind door de jeugdcommissie ingedeeld in een team, passend bij zijn/haar leeftijd. Ieder team heeft een eigen trainer en twee leiders. Over de trainingen wordt gecommuniceerd met de trainer en over de wedstrijden en toernooien met de leider(s).

Kleding
Bij de SV Hector hoeven de ouders zelf geen wedstrijdkleding aan te schaffen. Het volledige tenue(shirt, broekje, kousen) wordt geleverd door de vereniging. Ook krijgen alle spelende leden een trainingspak. Dit trainingspak mag alleen gedragen worden bij representatieve activiteiten, zoals het gaan naar de wedstrijden en trainingen.
Het is niet toegestaan om in dit trainingspak te trainen! Voor de trainingen dienen de ouders/verzorgers zelf kleding aan te schaffen.

Het gebruik van scheenbeschermers is altijd verplicht, dus zowel op de training als tijdens wedstrijden.

Het wordt ook aanbevolen om een trainingspak aan te schaffen om te kunnen dragen wanneer het eens wat kouder is.

Training
Het eerste dat een kind tegenkomt bij een voetbalvereniging is de training. Zonder een goede training wordt je geen goede voetbal(st)ler. De meeste trainingen worden gegeven door een voetballer, die al wat langer bij de club speelt. Ook is er een aantal gediplomeerde jeugd-train(st)ers werkzaam bij de jeugdafdeling.Meestal wordt er niet getraind in de schoolvakanties. Een trainer kan echter besluiten daarvan af te wijken. In de wintermaanden trainen de meeste teams regelmatig in de zaal. Mocht uw kind verhinderd zijn door ziekte, schoolreisje of iets anders, laat het dan tijdig weten aan de train(st)er. Dan weet hij/zij dat uw kind niet op de training komt.

MET INGANG VAN 23 AUGUSTUS 2021
Trainingsschema 2021-2022
DAG VELD TEAMS TIJD KLEEDKAMER
MAANDAG 2A KG JO11-1 18.00-19.00 5
VELD 3B JO9-1 18.00-19.00 4
KG KLEIN JO10-1 18.00-19.00 3
2A KG JO12-2 18.00-19.00 6
2B KG MO13-1 18.00-19.00 7
OEFEN JO8-1 18.30-19.30 4
VELD 3A MO15-1 18.30-19.30 2
2B KG JO16-1 18.45-20.00 5
KG KLEIN JO12-1 19.00-20.00 8
2A KG DAMES 1 19.30-20.45 1
2B KG VROUWEN 7X7 20.00-21.00 2
DINSDAG
2A KG JO9-2 18.00-19.00 6
VELD 3A JO14-1 18.30-19.30 2
OEFEN keeperstrainingen jeugd 18.00-19.30 5
VELD 3A JO19-1 19.00-20.30 7
VELD 3B JO17-1 19.00-20.30 8
KG KLEIN PHENIX 19.15-20.45 1
2A KG 1e 19.45-21.15 3
2B KG 2e 19.45-21.15 4
WOENSDAG 2B KG MO7-1 18.00-19.00 4
2A KG MO15-1 18.30-19.30 2
2B KG JO12-1 19.00-20.00 8
2A KG DAMES 1 19.30-20.45 1
DONDERDAG VELD 3B JO11-1 18.00-19.00 5
2B KG circuittraining 18.15-19.30 3 en 4
JO12-2/JO10-1/JO9-1/JO9-2/JO8-1/MO-7
OEFEN JO17-1 18.30 -20.00 8
KG KLEIN PHENIX 18.30-21.00 1
2A KG JO14-1 18.30-19.30 2
VELD 3A JO16-1 18.45-20.00 5
VELD 3B MO13-1 19.00-20.00 6
2A KG JO19-1 19.30-21.00 7
2B KG SENIOREN 20.00-21.30 3
VRIJDAG 2A KG 1e 19.45-21.15 3
2B KG 2e 19.45-21.15 4

Zowel na de training als na de wedstrijd moet er gedoucht worden. Dat is voor de hygiëne heel belangrijk. Bovendien overwinnen de spelers op die manier een eventueel aanwezig schaamtegevoel. De spelers zijn er, samen met de trainer en/of de leiders verantwoordelijk voor de dat de kleedkamer na afloop van training en/of wedstrijd schoon wordt achtergelaten.

Douchen en wedstrijden
Naast de training moet er uiteraard ook gevoetbald worden. Informatie over de wedstrijden wordt verstrekt door de leiders. Bij verhindering voor een wedstrijd moet tijdig de leid(st)er in kennis worden gesteld. Hij/zij kan dan tijdig voor vervanging zorgen. Dus niet bellen vlak voor een wedstrijd maar graag wat eerder!

Vervoer
De helft van de competitiewedstrijden alsmede enkele toernooien worden elders gespeeld. De leider van het team stelt een vervoersschema op. In de praktijk komt het er op neer dat u een paar keer per seizoen een groepje voetballers vervoert naar een uitwedstrijd.
Aandachtspunt voor de ouders:
De jeugdcommissie verwacht van iedere ouder dat zij op rouleer basis meerijden en de kleding van het team wast.

Slecht weer/ afgelastingen
Afgelastingen van het gehele district Oost worden weergegeven op Teletekst pagina 603.

Op de website van Hector is in de kolom Sportlink direct te zien wanneer een individuele wedstrijd is afgelast.

Daarnaast worden afgelastingen over het algemeen door leiders via de tegenwoordig alom aanwezige team apps doorgegeven.

Website
SV Hector beschikt over een eigen website  www.svhector.nl 
Op deze site worden allerlei wetenswaardigheden van de club vermeld. Uitslagen, verslagen,actueel nieuws, veel foto’s , mogelijkheden tot aanmelding bij de club enz. Enfin, zeer de moeite waard om er regelmatig een bezoek aan te brengen. Naast de eigen website is het ook leuk om regelmatig de website van de KNVB te bezoeken (voetbal.nl). Via deze pagina kan onder meer gekeken worden naar de competitie-indeling, de uitslagen en de standen van alle teams. Reeds op de dinsdag is de informatie van het voorafgaande weekeinde bijgewerkt

Gedragsregels
Een Jeugdlid van SV Hector dient zich te houden aan de volgende regels:

-hij/zij dient zich correct te gedragen tegenover trainer, leider, scheidsrechter, tegenstander, ouders, medespelers, publiek en alle overige mensen.

-zorg goed voor materialen die door SV Hector ter beschikking zijn gesteld.

-zorg dat je altijd op tijd aanwezig bent bij een wedstrijd of training.

-hanteer optimale hygiëne door altijd te douchen en draag dan ook slippers.

-zorg dat kleedkamers altijd netjes achtergelaten worden.

-gebruik geen scheldwoorden.

-gedraag je ordelijk op ons sportpark en bij bezoek aan andere verenigingen.

-beoefen geen vandalisme en racisme in woord en gebaar, in actie of reactie.

Ouders langs de lijn
Uw kind is lid van SV Hector. Het is de bedoeling, dat hij/zij bij onze vereniging in een plezierige sfeer gaat voetballen. Daarvoor zullen wij onze best doen. Wij verwachten, dat u daar hetzelfde over denkt. Uit ervaring weten we, dat het plezier wat uw kind aan het spelletje beleeft, in hoge mate mede bepaald wordt door de belangstelling van zijn ouders/verzorgers. Het delen van vreugde of verdriet is immers dubbele vreugde of half leed. Wij (maar zeker ook de kinderen) waarderen het erg als veel ouders de wedstrijden als supporter bezoeken. We waarderen het niet als ouders zich met het spelverloop van een wedstrijd bemoeien. In voorkomende gevallen spreken we ouders daar op aan.

Handelswijze bij vragen of problemen
Het is altijd mogelijk, dat er bij u vragen leven over bepaalde gebeurtenissen. Aarzel dan niet, om daarmee voor de dag te komen. Het beste kunt u daarvoor rechtstreeks iemand benaderen, die te maken heeft met het team.Dus, als u iets kwijt wilt, dan is daarvoor de volgende weg te bewandelen:

· U neemt contact op met de trainer of één van de leiders van het team, waarin uw zoon/dochter speelt.

· Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt u zich verstaan met de secretaris of de voorzitter van de jeugdcommissie.

Hygiëne / Blessures
1. Lichaamsverzorging
Douchen na het sporten is zeer belangrijk. Droog vooral de voeten zorgvuldig om schimmelinfecties te voorkomen. Draag daarom ook altijd badslippers tijdens het douchen. Teennagels dienen tijdig geknipt te worden om het ingroeien tegen te gaan.

2. Kleding
Draag tijdens het sporten andere kleding dan ervoor en erna. Goed passende schoenen zijn erg belangrijk en scheenbeschermers zijn verplicht. Bij temperaturen onder de 15 °C is het verstandig om een trainingsbroek te dragen en bij vorst is aangepast schoeisel noodzakelijk.

Alle jeugdleden van sv Hector krijgen de beschikking over een trainingspak van de club. Dit pak wordt alleen gedragen bij activiteiten die gerelateerd zijn aan Hector, zoals bij het komen en gaan naar de wedstrijden en naar de training.

Het is niet toegestaan om te trainen in het trainingspak dat door Hector beschikbaar is gesteld.

3. Warming-up
Een warming-up is belangrijk om je lichaam voor te bereiden op de inspanning die je wilt gaan leveren.

4. Correct spel
Voetbal is een contactsport en er kunnen dus blessures ontstaan. Een positieve spelopvatting hoort bij het voorkomen van blessures. Ook de trainer/leider en ouders spelen hierin een belangrijke rol.

5. E.H.B.O.
Bij SV Hector zijn verschillende mensen in het bezit van het E.H.B.O. diploma. Dus als er zich toch een blessure voordoet, is het verstandig zo iemand erbij te halen. De verzorger van het eerste elftal is op enkele avonden aanwezig en is dan altijd bereid om advies te geven hoe er met blessures moet worden omgegaan.

6. Medische tip
Bij veel blessures is het goed om te beginnen met gedurende 15-20 minuten spoelen met koud stromend water of het koelen met een cold pack.

Blessures zijn nooit leuk, vooral niet voor diegene die het betreft.
Zorg zo snel mogelijk voor iemand die verstand van blessures heeft, maar raak nooit in paniek.

Wij wensen uw kind een fijne en sportieve tijd bij de SV Hector.


Sponsoren