Lid worden

Wil je lid worden van SV Hector?
Je kunt je eenvoudig aanmelden door het aanmeldingsformulier hieronder te downloaden, af te drukken, volledig in te vullen, te ondertekenen en in een gesloten envelop in de  postbus deponeren aan de voorkant van het clubgebouw. 
Het ingevulde formulier mag ook gescand worden en opgestuurd naar [email protected]

Heb je de afgelopen drie seizoenen bij een andere vereniging gevoetbald en wil je de overstap naar Hector maken, dan is overschrijving verplicht. De secretaris of ledenadministrateur van de oude vereniging moet dan het overschrijvingsformulier of pupillenverklaring invullen. 
Deze formulieren kun je vervolgens samen met het ingevulde aanmeldingsformulier van SV Hector in een gesloten envelop in de  postbus deponeren aan de voorkant van het clubgebouw. 

Download het aanmeldingsformulier

Proefdraaien
Voordat je daadwerkelijk lid wordt, kun je ook besluiten om eerst een aantal trainingen bij wijze van proef mee te maken om een indruk te krijgen van de club en je mogelijke medespelers.
Een en ander is geheel vrijblijvend. De trainingstijden vind je hieronder. Voor informatie kun je bellen of mailen met Eveliene Dennenberg (06-18023424 of [email protected]

Regels lidmaatschap en contributie
1. Het verenigingsjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni het jaar daarop.
2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor één seizoen. Dat betekent dat men contributie verschuldigd is voor een heel seizoen. De contributie wordt per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar automatisch geïncasseerd.
3. Het lidmaatschap kan pas worden opgezegd als de contributie voor (de rest van) het seizoen is betaald.
4. Opzeggen kan alleen schriftelijk bij de secretaris en moet voor 1 juni gebeuren. Na 1 juni wordt het lid geacht lid te blijven en dus ook het seizoen daarop contributieplichtig te zijn.
5. Overschrijvingen moeten ruimschoots voor 15 juni van het betreffende jaar compleet (overschrijvingsformulier, ledenmutatiekaart), bij onze secretaris aanwezig te zijn.

Leden-administratie
Alleen schriftelijk of per e-mail naar Yvonne Kok.
E-mail : [email protected]
Bankrekening : Rabobank Centraal Twente NL81RABO 0322 1112 50

Inning contributie via automatische incasso
De contributie wordt door middel van automatische incasso geïnd. Hiervoor moet het nieuwe lid de vereniging machtigen het bedrag van zijn/haar IBAN nummer te mogen innen. De gegevens voor de machtiging maken deel uit van het aanmeldingsformulier.

Wedstrijden
De wedstrijden worden gespeeld in KNVB competitieverband.
De wedstrijd tenues (shirts, broeken en kousen) worden door de club (met hulp van sponsoren) beschikbaar gesteld. Mits voldoende sponsoren worden gevonden geldt dat ook voor trainingspakken en sporttassen. Spelers dienen zelf te zorgen voor:
– voetbalschoenen
– scheenbeschermers (verplicht tijdens wedstrijden!)
– douchespullen

Het wedstrijdprogramma wordt voor aanvang van het seizoen schriftelijk uitgedeeld door de begeleiding van het team. Ook kan je het programma en eventuele wijzigingen daarop vinden op deze website. Bij de jeugd vindt het vervoer tijdens uitwedstrijden plaats door de ouders. Op het wedstrijdschema is aangegeven welke ouders wanneer worden verwacht.

Per team zijn er één of meerdere leiders. Van de leiders van de teams komt eventuele aanvullende informatie t.a.v. het wedstrijdprogramma of van taken (denk bijv. aan vervoer naar uitwedstrijden en het wassen van de teamkledingtas voor de jeugd) waar de hulp van de ouders gevraagd wordt.

Vrijwilligerswerk
Binnen de vereniging zijn veel taken te vervullen en ook hiervoor kan een beroep op jou of jouw ouders gedaan worden. Te denken valt aan het draaien van een kantinedienst, onderhoud van het sportcomplex, etcetera. We gaan ervanuit dat ieder lid, en bij jeugdleden ook de ouders van de leden, zijn steentje bijdraagt, want vele handen maken licht werk. De opmerking ‘dat doe ik niet’ betekent dat je vindt dat een ander het maar voor je moet doen, wat niet past bij het sociale karakter van onze vereniging.

Trainingen
Alle teams kunnen twee keer per week trainen, met uitzondering van de allerjongste kinderen (de Welpen afdeling). De trainers bereiden hun trainingen goed voor en passen die aan op het aantal spelers dat ze verwachten. Als je niet kunt trainen, dan verwacht de trainer dat je afbelt.Wij gaan er vanuit dat alle spelers aan alle trainingen deelnemen, bijzondere omstandigheden daargelaten. Spelers dienen voor de trainingen zelf voor hun kleding te zorgen:
– broek, shirt, kousen
– eventueel trainingspak
– voetbalschoenen
– scheenbeschermers
– douchespullen

Trainingsschema

Trainingsschema m.i.v. 1 oktober 2022

Maandag MO9-1

 

MO9-2

JO13-2

JO11-1

JO9-1

JO11-2

JO13-1

MO17-1

JO9-2 ?

18.00 – 19.00

 

18.00 – 19.00

18.00 – 19.00

18.00 – 19.00

18.30 – 19.30

18.30 – 19.30

19.00 – 20.00

19.00 – 20.00

1

 

1

3

4

5

1  en 4

7

2

8

2b links

 

2b rechts

3a

2a links

2a rechts

KG klein

3a

3b

oefenveld

Dinsdag JO10-1

 

JO17-1

JO14-1

JO19-1

JO15-1

Hector 1

Hector 2

Dames 1

18.30 – 19.30

 

18.30 – 19.30

19.00 – 20.00

19.00 – 20.00

19.00 – 20.00

20.00 – 21.00

20.00 – 21.00

20.00 – 21.00

8

 

4

5

6

7

3

1

2

oefenveld

 

2a

3b

2b

3a

2a

2b

3

woensdag JO7-1

 

JO7-2

JO9-2

JO11-2

JO9-1

MO17-1

JO11-1

18.00 – 19.00

 

18.00 – 19.00

18.00 – 19.00

18.30 – 19.30

18.30 – 19.30

19.00 – 20.00

19.00 – 20.00

4

 

8

6

2 en 3

5

1

7

KG klein

 

2a

oefenveld

2b

3a

2a

oefenveld

donderdag JO9-2

 

MO9-1

MO9-2

JO13-1

JO13-2

JO17-1

JO14-1

JO15-1

JO19-1

JO10-1

Hector 1

Dames 1

18.00 – 19.00

 

18.00 – 19.00

18.00 – 19.00

18.00 – 19.00

18.00 – 19.00

18.30 – 19.30

19.00 – 20.00

19-00 – 20.00

19.00 – 20.00

19.00 – 20.00

20.00 – 21.00

20.00 – 21.00

8

 

1

1

8

2

4

5

6

7

8

3

1

KG Klein

 

3b

oefenveld

2a

2b

3a

2a

2b

3b

KG klein

2a

2b

Vrijdag Hector 2 19.00 – 20.00 1 2
Zaterdag Welpen

 

JO7-1 + JO7-2

09.00 – 10.00

 

10.00 – 11.00

   
   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Sponsoren