Club van 100

Wie zijn wij!
Wij zijn een groep van enthousiaste leden, oud-leden en donateurs, die S.V. Hector een warm hart toedragen. Gezamenlijk zorgen wij er jaarlijks voor dat de vereniging kleine en grote investeringen kan uitvoeren, welke normaliter niet uit de lopende begroting bekostigd kunnen worden.
Als Club van 100 dragen wij dus jaarlijks bij aan goede investeringen voor de jeugd, het complex, evenementen en de kantine.

Hoe doen we dit!
De contributie voor de leden van de Cv100 bedraagt €50,- per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks automatisch in januari afgeschreven. Je hebt hier dus geen omkijken naar. Dit betekent dat wij -met inmiddels zo’n 170 leden- een substantieel bedrag jaarlijks aan contributie ontvangen.
Voor ons is het belangrijk de elk lid van de Cv100 mee kan beslissen over de besteding van deze contributie. Hiervoor hebben wij statuten opgesteld, waarin is opgenomen dat in het voorjaar in maart een vergadering gehouden wordt, waarin wij met z’n allen besluiten waar we de contributie aan uitgeven.

Wie kan er aanvragen?
Elk lid van de Cv100 mag een voorstel indienen voor een besteding binnen de vereniging. Daarnaast worden de organen binnen S.V. Hector uitgenodigd een voorstel in te dienen. Dit betekent dat wij lopende naar deze vergadering vele mooie onderbouwde voorstellen ontvangen voor de besteding.

Hoe gaat het verder
Tijdens de vergadering worden de “indieners” uitgenodigd hun voorstel te presenteren. Dit kan aan de hand van een simpele afbeelding of uitleg, tot aan een presentatie via Powerpoint. Dit betekent dat die avond een bondige samenstelling van voorstellen de revue passeert.
In de vergadering geeft het bestuur van de Cv100 de aftrap. Dan wordt de financiële situatie gepresenteerd en teruggekeken op de uitgaven van het vorige jaar. Verder stelt het bestuur een substantieel bedrag vast, dat maximaal uitgegeven kan worden.

Stemmen

Dan is het woord aan de leden van de Cv100. In de pauze van de vergadering kan er gediscussieerd worden over de voorstellen en kunnen er vragen gesteld worden. Daarna volgt de stemming.
Per voorstel wordt een stemming gehouden en ontvangt het voorstel een positieve beoordeling van meer dan 50%, dan is het in stemming aangenomen. De Cv100 stelt dan het bedrag van het voorstel beschikbaar.
Mocht het nu zo zijn dat wij over het vooraf vastgestelde bedrag gaan, dan volgt een tweede stemronde.

Najaarsvergadering
Gezelligheid is belangrijk voor de samenhang binnen de Cv100. Daarom organiseren wij in het najaar onze gezellige avond. Wij proberen dan met een beperkt budget een leuke avond te verzorgen en tot nu toe is ons dat aardig gelukt. Verder proberen wij ook een mooie mix te krijgen van leden en oud-leden. Een mooie gelegenheid (en reden) voor iedereen die niet meer direct bij de club betrokken is, ons weer eens te bezoeken.

Word lid!
Wil jij voor een beperkte jaarlijkse bijdrage een onderdeel zijn van een mooie groep van S.V. Hector supporters. Meld je dan bij ons aan.
Lid worden doe je door een formulier in te vullen, dat binnenkort ook te downloaden is. Dit formulier is momenteel alleen nog in de kantine verkrijgbaar. Daarnaast kun je altijd iemand van het bestuur aanspreken, we helpen je graag.

Bestuur Club van 100
Gerard Wolterink
Benno Nijenhuis
Cuno Wittrock

De data van vergaderingen worden gecommuniceerd via de Facebook pagina, nieuws item op de website en in de kantine.

De eerstvolgende vergadering is gepland op 22 maart 2024, aanvang om 20.30 uur

EMAIL: [email protected]


Sponsoren