Bijzondere jubilarissen op de algemene ledenvergadering.

De algemene ledenvergadering van Hector was zoals altijd druk bezocht en gezellig.

Na de presentatie van voorzitter Peter Velderman, waarin uiteraard ook werd teruggekeken op de bijzonder geslaagde jubileumfestiviteiten, kwam jeugdvoorzitter Raymond Koeleman aan het woord. Hij kon met trots vermelden dat onze jeugdafdeling bloeit als nooit te voren.
Daarna was het de beurt aan onze penningmeester Erik Schut. Die kon wederom positieve cijfers overleggen met o.a. als resultaat dat ook voor het komende jaar de contributie weer niet verhoogd hoeft te worden. Zoals dat al 11 jaar niet het geval is geweest!
Het was na 10 jaar vrijwel zeker de laatste keer dat Erik de cijfers heeft gepresenteerd, want hij heeft te kennen gegeven dat hij het penningmeesterschap niet langer kan combineren met zijn eigen, drukke bedrijf. Maar hij blijft aan tot er opvolgers zijn gevonden.
Ook wedstrijdsecretaris Jan Leeftink trad af na zo’n 15 jaar deze taak te hebben uitgeoefend. Zijn opvolger is al bekend, Jeroen Heuten heeft aangegeven dit op zich te willen nemen.
Zowel Erik als Jan werden als dank voor hun inzet voor Hector in de bloemetjes gezet.
Peter Velderman, die naast voorzitter ook secretariaatsactiviteiten deed, heeft dit deel afgestoten aan onze nieuwe secretaris, Dorine van Wissing.

Na de pauze was de traditionele huldiging van de jubilarissen. Met daarbij twee heel bijzondere. Want Henk Derking en Henk Verdriet zijn beiden maar liefst 75 jaar lid! En zeker niet te vergeten erelid. De heren kregen onder luid applaus van de aanwezigen hun speldje met daarnaast een fraaie glazen standaard met daarop hun naam en het Hector logo.

De overige jubilarissen zijn:
25 jaar: Cristian Jimenez, Yoni Poorthuis en Lex Velderman
40 jaar: Jan Meutstege, Henk Heitink, Eddie Perdon, Peter de Joode en Peter Velderman
50 jaar: Geertje Klein Horsman, Hans van Gemmert, Bennie ten Zijthof, Dick van der Hout,
             Edwin Peezenkamp, Eric Nijenhuis en Gerrit Wolters
60 jaar: Piet Smit, Arie Alink, Freddie Hazenkamp en Gerrit Haverslag

Onder het genot van een hapje en een drankje werd het daarna nog een bijzonder gezellige avond!