Clubliefde….

Als ooit ergens clubliefde is gebleken, dan was dat op de gedenkwaardige 23 mei 2023. De dag van het 100 jarig bestaan van Hector.
’s Middags werden door het bestuur op beide Goorse kerkhoven bloemen gelegd ter nagedachtenis aan de overleden Hectorianen.

Zo’n 125 Hectorianen hadden zich rond 19 uur verzameld op de iconische grond op de Ha, daar waar ooit de groen witten hun wedstrijden speelden. Hectorianen gekleed in allerlei vormen van groen wit, maar ook velen in kledij van zo’n 100 jaar geleden.

Een herinneringsbord werd daar onthuld door voorzitter Jan Schut en erelid Jan Alink. Wat uiteraard bezegeld moest worden met een echte beugel Hector bier.
Vervolgens toog de hele meute in een lange stoet naar het voormalig terrein aan de Scherpenzeelseweg. Waar ook een herinneringsbord werd onthuld, dit keer door erelid Henk Verdriet.
De laatste etappe voerde de menigte naar het huidige terrein, het Doesgoor. Daar had erelid Henk Derking de eer een prachtig jubileumlogo te mogen onthullen.

In de kantine werd vervolgens in grote spanning gewacht op het moment dat de terugtelklok op 00.00.00 zou springen. Onder leiding van het oudste Hector lid Joop Donninger werden de laatste seconden afgeteld.
En wat er toen gebeurde in de Hector kantine was onbeschrijfelijk. Uitzinnige vreugde, felicitaties en omhelzingen. Volwassenen met een duidelijke blijk van ontroering, hier en daar werd een traantje gelaten. Dat het daarna “op zijn Hectors” enorm gezellig was, dat zal niemand verbazen.

Als deze avond een opmaat is voor de rest van de feestweek, dan staat ons nog veel te wachten. Hoewel, mooier dan die dinsdagavond kan het echt niet worden.

PS
Later meer foto’s. Eerst feest vieren…..