Voorjaarsbijeenkomst Club van 100 als vanouds.

Op een goed bezochte voorjaarsbijeenkomst van de Club van 100 (eindelijk kon het weer) gaf het bestuur, bestaande uit Gerard, Cuno en Benno een overzicht van de stand van zaken.
De Club heeft nu 163 leden die jaarlijks ruim € 8000 bijdragen aan de kas. Een kas die na twee jaar zonder uitgaven goed gevuld is, dat moge duidelijk zijn.

Er waren 5 voorstellen ingediend, die na de pauze in stemming werden gebracht. In die pauze waren er voor iedereen goed belegde broodjes van De Smidse.

De 5 voorstellen werden na enige discussie en aanpassing allemaal aangenomen.
Dat betekent dat het JAC spelmateriaal voor de jeugdkampen krijgt, de kledingcommissie een bijdrage in de nog aan te schaffen jubileumshirts voor de senioren, de jubileumcommissie een bijdrage in de huur van een feesttent voor het 100 jarig bestaan, er komt een LED scherm in de informatiekast en de jeugdcommissie krijgt een bijdrage voor een bezoek van de gehele jeugdafdeling aan een wedstrijd van FC Twente.

Na de stemming over de voorstellen bleef het nog lang erg gezellig in de Hector kantine.