Hector bestuur wenst iedereen prettige feestdagen.

Het einde van een bewogen jaar nadert gestaag en de feestdagen zijn in aantocht. In de media wordt op vele wijzen het jaar 2020 belicht en alle beperkingen die het met zich mee heeft gebracht. Laten we kijken naar wat het afgelopen jaar ons heeft gebracht, maar nog liever naar wat het komende jaar ons hopelijk gaat brengen.

Terugkijkend naar het afgelopen jaar hebben we nog bewuster de onvoorwaardelijke steun gevoeld die onze voetbalclub in tijden van voorspoed, maar ook zeker in tijden van tegenwind mag ontvangen.
Alle leden zijn onze club trouw gebleven en hebben zich aangepast aan de mogelijkheden die we als voetbalclub konden bieden op het gebied van actief voetbal. Wanneer het kon hebben we gevoetbald, wanneer het niet kon hebben we gezamenlijk onze verantwoordelijkheid gepakt.
Onze  sponsoren zijn de club in deze barre tijden blijven steunen en er zijn zelfs nieuwe sponsoren opgestaan. Het is goed te constateren dat in tijden van economische malaise en het zware financiële weer waarin we varen, onze sponsoren bereid blijven om onze club trouw te blijven. Saamhorigheid binnen onze club kan met een grote hoofdletter ‘S’ geschreven worden en is een groot goed wat wij als Hectorianen gezamenlijk bezitten.

Wat ook een ontzettend warm gevoel geeft zijn de vele vrijwilligers waarop onze club een beroep kan blijven doen en die onze club eveneens massaal trouw blijven. Onze klusgroep blijft elke week in touw om het sportpark er piekfijn uit te laten zien, ook wanneer het sportpark gesloten is. De kantine heeft in coronatijd een ware metamorfose ondergaan, allemaal door toedoen van vrijwilligers en sponsoren. Commissies zijn bezig gebleven om voorbereidingen te treffen voor hun activiteiten, mocht er ook maar enigszins een mogelijkheid zijn dat het door kon gaan.
De trainers zijn doorgegaan en voor onze jeugd wordt alles op alles gezet om ze te bieden wat we kunnen, want ‘het is zo’n beetje het enige verzetje wat we de kinderen kunnen geven’ zo bemerkte één van de trainers. We hebben het afgelopen jaar gevoeld en ervaren dat het fundament van onze club steviger is dan ooit.

Waar we met z’n allen naar uitkijken, is dat we in het nieuwe jaar de euforische kinderen weer zien voetballen op de zaterdag, de mooie voetbalzondagen en de gezelligheid in de kantine. Het leek allemaal zo vanzelfsprekend. We hopen dat we deze tijden gauw weer mogen beleven en elkaar weer op het sportpark het Doesgoor gaan treffen. Nu we voelen wat we missen, zullen we straks des te meer waarderen als alles weer als vanouds zal gaan.

Het bestuur wenst een ieder fijne feestdagen toe en een fantastisch 2021. Blijf gezond en hopelijk tot gauw ziens op Het Doesgoor.