Wijkvoorziening het Doesgoor krijgt provinciale vrijwilligersprijs.

De vrijwilligers van wijkvoorziening ’t Doesgoor zijn in het zonnetje gezet door de Provincie Overijssel. Zij kregen uit handen van het Goorse Statenlid Dinand Leferink de Provinciale vrijwilligersprijs overhandigd. Die prijs, een geldbedrag voor een gezellig samenzijn en een oorkonde, kwam rechtstreeks vanuit de Provincie waar de Goorse wijkvoorziening gezien wordt als voorbeeld voor andere initiatieven op dit gebied. Ook wethouder van Zwanenburg was bij die overhandiging aanwezig.

De Wijkvoorziening reageerde als volgt:
Wij zijn er trots op dat dankzij al onze vrijwilligers Wijkvoorziening ‘t Doesgoor een veilige, vertrouwde plek  is waar verschillende  activiteiten plaatsvinden en waar je je thuis voelt. Een plek die inspireert, stimuleert, energie en zin geeft. Een plek ook waar jong oud ontmoet en andersom. Waar ideeën en plannen ontstaan. Waar plezier is en zo nodig ook plaats is voor verdriet of bezinning. Waar mensen samen dingen doen, samen praten, luisteren, lachen, zingen, bewegen. Kortom, een plek waar noaberschap een gezicht krijgt dat past in deze tijd.

Voor al die vrijwilligers: namens Hector van harte gefeliciteerd!