Prima stemming bij de Club van 100.

De voorjaarsbijeenkomst van de Club van 100 was zoals altijd goed bezocht. Het bestuur, zijnde Gerard Wolterink, Cuno Wittrock en Benno Nijenhuis kon met trots mededelen dat het aantal leden inmiddels 142 is. De 150 is in zicht!
Tijdens de vergadering werden 7 mooie voorstellen gepresenteerd en in stemming gebracht. En anders dan bij de uitslag van het referendum van afgelopen woensdag was hier het resultaat veel duidelijker. Alle voorstellen werden met meer dan 90% van de stemmen goedgekeurd door de aanwezigen! Nou kon dat ook bijna niet anders gezien de vlammende betogen die voor ieder voorstel werden gehouden.
Zo kan nu de jeugdcommissie een draadloze geluidsinstallatie aanschaffen, te gebruiken bij gelegenheden als het Henk Nijenhuis toernooi, de open dag en diverse andere activiteiten, ook van de Wijkvoorziening. De Club van Zelfwerkzaamheid krijgt de beschikking over goed gereedschap op accu’s en over heesters om diverse plekken op ons sportpark beter af te kunnen schermen.
Voor diverse activiteiten op ons sportpark wordt een Skydancer aangeschaft, het JAC krijgt een eigen informatiebord in de hal van de kantine. In diezelfde kantine komt een groot scherm waarop via Sportlink continu en actueel eindstanden en standen van alle teams kunnen worden geprojecteerd. Maar b.v. ook tussenstanden tijdens ons toernooi.
Tot slot een voorstel van de Club van Zelfwerkzaamheid voor aanschaf va een bermmaaier op accu. Want wij moeten nu ook op veld 3 zelf voor het onderhoud zorgen. Voordat dit voorstel in stemming kon worden gebracht kwam uit de zaal bij monde van Rini Alink de mededeling dat hij een dergelijke apparaat ter beschikking stelt van Hector! Luid applaus, dat moge duidelijk zijn.

Na de stemmingsronde werd er nog informeel en gezellig nageborreld.