Opbrengst Anti Knal Actie overhandigd

In december hebben de jeugdleden van Hector samen met hun (bege)leiders alle leden bezocht om te collecteren voor de inmiddels niet meer weg te denken Anti Knal Actie van Hector. Wind en regen werden getrotseerd die avond door de groen witte jeugd. En niet voor niks, want de opbrengst van de actie was 500 euro.
Die opbrengst is onlangs in de vorm van een cheque overhandigd aan stichting Avelijn op het Kukelnest. Het werd een gezellige bijeenkomst. Eerst samen koffiedrinken met heerlijke, zelfgebakken appeltaart. Daarna waren het de jeugdleden Sem, Justin en Kevin die de cheque mochten overhandigen. Een korte toespraak van Sem en vervolgens was het Harm Tempelman die glunderend de cheque in ontvangst nam. Er is ook al een bestemming voor die 500 Euro. Er worden een beamer en een scherm voor gekocht, zodat de cliënten van Avelijn zelf films kunnen draaien en foto’s bekijken en af en toe aan bezoekers en vrijwilligers voorlichtingsfilmpjes tonen.