Hier geen fietsen plaatsen!

Het komt zeer regelmatig voor dat de toegang tot het Doesgoor grotendeels geblokkeerd is door fietsen. Zowel op trainingsavonden als op zaterdag en zondag.
Weliswaar hangt er een bord met “Hier geen fietsen plaatsen”, maar dat wordt genegeerd. Terwijl er voldoende fietsenrekken staan, maar ja, net iets verder weg van de ingang.

Toegang voor bv. een ambulance wordt door al die fietsen moeilijk zo niet onmogelijk.

Nu is er sinds kort een duidelijke lijn getrokken bij de ingang die een gebied afbakent waarbinnen geen fietsen mogen staan.
We gaan er van uit dat iedereen begrijpt wat de bedoeling is en zich er aan houdt!