Jeannette stopt, Yvonne start!

Na jarenlange trouwe dienst voor onze club heeft Jeannette van Nieuwenburg aangegeven te willen stoppen met de ledenadministratie. Het bestuur is Jeannette zeer dankbaar en we hebben haar daarvoor ook in het zonnetje gezet.

Inmiddels hebben we Yvonne Kok bereid gevonden de ledenadministratie over te nemen en heeft de overdracht van deze werkzaamheden plaatsgevonden.

Yvonne succes!