Spetterende nieuwjaarsreceptie in beeld!

De kantine zat bomvol toen spreekstalmeester Paul Schabbink de aftrap deed van de nieuwjaarsreceptie van Hector.
Dit keer was deze receptie gepland op 1 januari, aan het begin van ons jubileumjaar. Het zal duidelijk zijn dat de bijeenkomst vrijwel helemaal in het teken stond van het 100 jarig jubileum van Hector.

Het openingswoord was van voorzitter Peter Velderman. Vervolgens kwam onze tweede voorzitter Jan Schut aan het woord. Hij had de mooie taak om zoals vaker op nieuwjaarsrecepties eervolle benoemingen te mogen bekendmaken.

Voor zijn verdiensten voor de Jeugdcommissie, met name zijn activiteiten in de Corona periode en voor VTZ werd Lehel Paal benoemd tot Vrijwilliger van het Jaar. Lehel was op vakantie in Oostenrijk, maar werd via een Zoom verbinding toegesproken door Jan. Het aanbrengen van het bijbehorende schildje wordt uitgevoerd na Lehels vakantie.
Tot Lid van Verdienste werd benoemd Dick van der Hout. Dick is bijna 50 jaar lid en heeft zich in die tijd met name verdienstelijk gemaakt voor de jeugdafdeling. Op de manier waarop Dick altijd de verslagen maakt van de Pupil van de Week, werd hij nu ondervraagd door Jan.
Om vervolgens zijn schildje in de kast te mogen hangen.

Hoogtepunt van de middag was toch wel de presentatie van het jubileum tenue en de presentatie van het Hector bier (zie eerder artikel op deze site).
Een aantal activiteiten in het jubileumjaar werd door Paul Schabbink nader toegelicht. De Historische commissie (Henk Dikkers, Henk Eeftink en Dick van der Hout) gaf een toelichting op hun video presentaties over de geschiedenis van Hector, Carl Wittrock liet weten dat er een geheel nieuw arrangement van het Hector clublied zal komen! En last but not least, er komt een heuse Hector Revue! Geen krantje, maar een show op de planken.

En daarna bleef het nog lang gezellig op de muziek van Wilfried Wildschwein.

Bijgaand een prachtige fotoserie van deze middag, gemaakt door Danny Bannink.