Informatie gebruik jubileum tenue

Van:                     Bestuur SV Hector

Aan:                     Leden / gebruikers tenues, leiders

Datum:                juli 2022

Betreft:               Spelregels gebruik jubileum tenue SV Hector

Inleiding

Op 23 mei 2023 bestaat SV Hector 100 jaar. Om deze fantastische mijlpaal te vieren worden er tal van festiviteiten gepland en zijn er vele initiatieven ondernomen. Eén er van betreft de aanschaf van een heus historisch jubileumtenue, zodat alle spelende leden in de jubileumperiode allemaal te zien zullen zijn in hetzelfde prachtige nieuwe Hector-tenue.  Met veel trots en plezier kan het bestuur van SV Hector daarbij meedelen dat de resterende kosten, na de bijdragen van de Club van 100 en het Groen Witte Collectief, gedragen zullen worden door de vereniging. Er zullen voor de spelende leden dus geen extra kosten aan verbonden zijn en zij zullen op een nader te bepalen tijdstip het tenue gratis aangeboden krijgen door de voetbalclub.  Het bestuur heeft bovendien besloten om voor de niet spelende (steunende en 65+) leden een korting aan te bieden voor het bestellen van één tenue of shirt.

Bij een dergelijke, omvangrijke investering horen uiteraard wel enkele afspraken, die voor alle gebruikers van de tenues zullen gaan gelden.

 • Er wordt iedere thuiswedstrijd, zowel competitie als vriendschappelijk,  gespeeld in het jubileum tenue;
 • Er wordt, zover mogelijk, ook iedere uitwedstrijd,  zowel competitie als vriendschappelijk, gespeeld in het jubileum tenue;
 • De tenues worden per elftal gewassen zoals dat nu ook geregeld is;
 • Er wordt van 1 januari 2023 tot eind seizoen 2023/2024 gespeeld in de tenues;
 • Er zal geen sponsering op de tenues komen met uitzondering van het logo van Hummel;
 • De vereniging draagt zorg voor voldoende (reserve) tenues voor eventuele nieuwe leden;
 • Indien een spelend lid direct wenst te beschikken over een jubileum tenue kan het desbetreffende lid dit tenue aanschaffen  via webshop.svhector.nl

Hierna worden enkele afspraken verder toegelicht afhankelijk van de verschillende categorieën spelers /speelsters binnen SV Hector.

Jeugd

 • De tenues zijn team tenues en dus geen eigendom van de desbetreffende speler/speelster. Dit betekent dat de tenues na iedere wedstrijd terug gaan in de elftal tas;
 • Indien een speler/speelster met een ander team mee moet spelen, zorgt de speler/speelster er voor dat het tenue weer in de oorspronkelijk elftal tas terecht komt;
 • Er worden alleen wedstrijden in de tenues gespeeld. De jeugdleden kunnen de tenues niet gebruiken voor trainingen;
 • Jeugdleden uit de O19, die op 1 januari 2023 in de jeugd voetballen maar na het einde van het seizoen 2022/2023 bij de senioren gaan voetballen, vallen daarna onder de regeling senioren;
 • Indien een jeugdlid tijdens deze periode (1 januari 2023 tot met einde seizoen 2023/2024) zijn lidmaatschap van SV Hector beëindigt, blijft het tenue gewoon eigendom van SV Hector en zal dit lid geen recht hebben op een jubileum tenue;
 • Aan het einde van het seizoen 2023/2024 worden de tenues gratis aangeboden aan de dan spelende jeugdleden.

Senioren

 • De tenues zijn team tenues en dus geen eigendom van de desbetreffende speler/speelster. Dit betekent dat de tenues na iedere wedstrijd terug gaan in de elftaltas; indien een elftal een eigen afspraak heeft voor het wassen van de tenues, wordt de bestaande afspraak gevolgd;
 • Indien een speler/speelster met een ander team mee moet spelen, zorgt de speler/speelster er voor dat het tenue weer in de oorspronkelijk elftal tas terecht komt;
 • Er worden alleen wedstrijden in de tenues gespeeld. De seniorleden kunnen de tenues niet gebruiken voor trainingen;
 • Indien een senior lid tijdens de periode 1 januari 2023 tot met einde seizoen 2023/2024 zijn lidmaatschap van SV Hector beëindigt, zal dit lid geen recht hebben op een jubileum tenue;
 • Aan het einde van het seizoen 2023/2024 worden de tenues gratis aangeboden aan de dan spelende senior leden.

7 x 7

 • Tenues zijn van het moment van de uitgifte, naar verwachting in januari 2023, in bruikleen bij de desbetreffende speler/speelster;
 • De speler/speelster draagt zelf zorg voor het wassen van het tenue;
 • 7 X 7 spelers/speelsters trainen op hun reguliere speeldag en spelen eventuele (onderlinge) wedstrijden alleen nog in de tenues;
 • 7 x 7 spelers/speelsters die gedurende de periode 1 januari 2023 tot en met einde seizoen 2023/2024 hun lidmaatschap van SV Hector, na ten minste 12 maanden lidmaatschap, beëindigen mogen hun tenue houden.

Bij discussie of twijfel over de uitleg het voorgaande beslist het bestuur van SV Hector.