Toegangscontrole middels Coronapas op het Doesgoor.

Het kabinet heeft in haar laatste persconferentie aangescherpte maatregelen aangekondigd. Vanaf zaterdag 6 november gelden er ook strengere maatregelen op de sportparken.
Vandaar dat we op het Doesgoor vanaf aankomende vrijdag 12 november de controle met de coronapas (QR-code) gaan invoeren voor de kantine, het terras en het kleedgebouw. We volgen hiermee de richtlijnen van het RIVM. Iedereen van 18 jaar en ouder is verplicht een coronatoegangsbewijs te tonen bij het betreden van de binnenruimtes of het terras. Een geldig toegangsbewijs kun je aantonen door middel van:

* een geldige QR-code
* een geldig bewijs van volledige vaccinatie
* een coronaherstelbewijs

*Daarnaast controleren wij of het toegangsbewijs overeenkomt met het geldige legitimatiebewijs.

Er wordt een uitzondering gemaakt voor mensen die functioneel aanwezig zijn. Deze uitzondering geldt alleen tijdens het uitvoeren van taken voor de vereniging. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, scheidsrechters en alle overige vrijwilligers. Zoals bijvoorbeeld kantinemedewerkers en mensen die voorzien in het onderhoud van het complex. De vrijstelling geldt niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden. Zij moeten bij het betreden van de binnenruimtes of het terras een geldig coronatoegangsbewijs tonen.

Naast de verplichte maatregelen wordt geadviseerd om op het gehele complex 1,5 meter afstand te houden.

Als bestuur is het niet aan ons om een oordeel te hebben over wel of niet vaccineren. Wel hebben wij de verantwoordelijkheid over de veiligheid van onze leden en de regels die nageleefd dienen te worden.
We rekenen op jullie begrip en we hopen dat dit een tijdelijke maatregel is.

Heb je vragen over de aangescherpte maatregelen? Raadpleeg dan de website van NOC*NSF of de website van de overheid. Hierop staan de meest gestelde vragen vermeld! Of neem contact op met één van de bestuursleden.

Het Bestuur