Aftrap voor het 100 jarig bestaan.

In een goed gevulde kantine was op vrijdag 24 september de aftrap voor ons 100 jarig bestaan.

Voor deze bijzondere gelegenheid is een jubileumcommissie gevormd, die bestaat uit Gerdien Hazenkamp, Paul Schabbink, Henry Seep, Cuno Wittrock en Silas Wittrock.
En die commissie heeft het volgende meegekregen van het bestuur:

Organiseer een spetterend jubileumjaar, vol met financieel haalbare activiteiten en festiviteiten, die recht doen aan het unieke karakter en de bijzondere uitstraling van onze vereniging en die wat te bieden hebben voor echt alle geledingen binnen de club”.

Oftewel: vol gas, geld speelt (bijna) geen rol en voor elk wat wils!

Het openingswoord werd uitgesproken door Paul Schabbink op 1 jaar, 8 maand minus 1 dag, 3 uur, 9 minuten en 51 seconden vóór de 100e verjaardag van Hector.
Maar dat wil niet zeggen dat pas dan de activiteiten gaan beginnen. Nee, er is immers sprake van een jubileumjaar.

En wat die activiteiten betreft: ieder Hector lid kan een voorstel doen voor een activiteit op wat voor gebied dan ook. Daarvoor zijn speciale formulieren beschikbaar. Via [email protected]

De eerste formulieren werden al tijdens de bijeenkomst ingeleverd!

Hoe gaat het in zijn werk??

24 september.
De Aftrap.
Informatiebijeenkomst: inventariseren ideeën. Een ieder krijgt de kans input te leveren. Mondeling of via het inleveren van de ingevulde formulieren.

oktober 2021 – januari 2022.
De Gesprekken………  Voeren van gesprekken met alle geledingen binnen/buiten SV Hector (Bestuur, Jeugdcommissie, JAC,   Senior-leden, leiders heren/dames teams, bouwploeg, PR, sponsorcommissie, kledingcommissie,   Cv100, GWC, buurt, Wijkvoorziening, medegebruikers, etc)

11 februari 2022 en verder.
De Uitvoering……….  Presentatie voorlopige agenda/indeling feestjaar. Afhankelijk van uitkomst gesprekken: vorming   meerdere activiteitencommissies met eigen opdracht/planning (bijvoorbeeld: Feestweek, Toernooi,   Historie, Optocht, Media, etc ?)

1 januari 2023  
Het Begin………….van een fantastisch jubileumjaar!