Stem op het Doesgoor/SV Hector voor de Hoffelijkheidsprijs!

Evenals vorig jaar organiseert Hofmarketing de verkiezingen voor de Hoffelijkheidsprijs.
Zie ook https://www.hofmarketing.nl/projecten/hoffelijkheidsprijs

Deze prijs wordt uitgereikt in diverse categorieën. Een ervan is “Wonen”. Een van de drie kandidaten in deze categorie is de Wijkvoorziening Doesgoor & SV Hector.

Genomineerden Hoffelijkheidsprijs | Categorie Wonen:

  • Wijkvoorziening Doesgoor Goor & SV Hector (in samenwerking): Realisering en initiatiefnemers (en de ontwikkeling) van het beweegpark. Een park voor jong en oud, sporter en patiënt.
  • Buurt Bereklauw/Weegbree Delden: Hebben gezamenlijk met elkaar het speeltuintje volledig opgeknapt en aangepakt tot een heuse speeltuin voor de kinderen.
  • De Heeckerenschool Goor: Hebben samen met hulp van vrijwilligers, leraren en leerlingen het schoolplein omgetoverd tot een groen schoolplein gericht op biodiversiteit waaronder 45 bomen, vogelhuisjes, insectenhotel en heel veel natuur-spel-elementen.

Online stemmen kan via www.hofmarketing.nl. 
In het Hofweekblad van 25 augustus en 1 september staat een stemformulier om offline te kunnen stemmen. Deze kan worden ingeleverd bij één van de VVV Informatiepunten in Hof van Twente. Stemmen kan tot 5 september.

Dus alle Hector leden: breng je stem uit op de Wijkvoorziening & SV Hector!