Geen algemene ledenvergadering in 2020.

Dit jaar zal er vanwege de Corona maatregelen geen jaarlijkse algemene ledenvergadering worden gehouden.

Zodra het weer mogelijk is, zal het bestuur hier nadere mededelingen over naar buiten brengen.