Geen training? Toch bewegen in deze Corona periode!

Het is natuurlijk belangrijk dat iedereen, actief sportbeoefenaar of niet, in deze tijd van meer thuiszitten, het lichaam zo fit mogelijk houdt.

Daarom bijgaande adviezen.