Sportpark het Doesgoor zit “op slot”.

Onderstaande brief is ontvangen van de gemeente Hof van Twente. Het gevolg daarvan is dat Sportpark het Doesgoor nu ook fysiek op slot zit.

Alle activiteiten van zowel Hector, Phenix, de BSO en de Wijkvoorziening waren al gestaakt, er is nu dus ook geen toegang meer.

Geachte voorzitters,

 Afgelopen maandagavond zijn in Nederland ook de regels met betrekking tot het gebruik van sportaccommodaties nader aangescherpt.
Wij zijn hier onder andere door VSG (vereniging sport en gemeenten) over geïnformeerd. Deze regels gelden in elk geval tot 6 april a.s. maar verwacht wordt dat deze termijn zal worden verlengd. Hier wordt u uiteraard weer nader over geïnformeerd.

– Alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn dicht;
– Er vinden geen georganiseerde sportactiviteiten plaats, ook niet in de openbare ruimte;
Op bovenstaande wordt gehandhaafd eventueel met geldboetes;

Mogelijk dat dit nog niet voor alle verenigingen en accommodaties helder is, vandaar ook nog deze melding van de gemeente Hof van Twente dat uiteraard dit ook voor alle sportaccommodaties in Hof van Twente geldt.
Dit geldt dus ook ten aanzien van de (in beginsel) openbare trapveldjes en kunstgrasvelden, die normaal gesproken ook volop door de jeugd uit de buurt worden gebruikt. Ook dit is helaas niet meer toegestaan.

Wij verzoeken u hierop toe te zien en de poort van uw accommodatie te sluiten.