Mededelingen jaarvergadering.

Zoals inmiddels bekend is tijdens de onlangs gehouden jaarvergadering René van Ommen afgetreden als voorzitter en opgevolgd door Koen Kessels.

Maar natuurlijk waren er meer zaken die tijdens deze vergadering werden belicht. Zie het verslag hieronder.

Op de zeer druk bezochte Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering van 8 nov j.l. is afzwaaiend voorzitter René van Ommen onder een daverend applaus benoemd tot Erelid van SV Hector. Na 11 jaar voorzitterschap draagt hij het stokje over aan Koen Kessels die met Peter Velderman en Jan Schut het driemanschap weer completeert. René blijft actief voor de club in de PR/Sponsor commissie.

   

René werd tijdens de vergadering geïnterviewd door Hans van Middendorp waarbij zijn lange voorzitters-carrière onder de loep werd genomen. Te prijzen is waar onze club in zijn voorzittersjaren naar toe is gegroeid en niet meer weg te denken is binnen de Goorse gemeenschap.
Naast het sportieve karakter van de club heeft het in de laatste jaren bewezen een zeer sociaal en maatschappelijk betrokken vereniging te zijn voor jong tot oud. De combinatie van alle activiteiten op ‘t Doesgoor werpt hierbij ook zijn vruchten af voor Hector, wat zich uit in zowel de toenemende aanwas van leden als ook de positieve financiële huishouding.

Tijdens de vergadering werden de leden door het Bestuur geïnformeerd dat de samenwerkingen met alle medegebruikers van ’t Doesgoor goed verloopt en dat er een toenemende behoefte bestaat, wat de bezettingsgraad van ons complex nog verder zal doen toenemen.

Door de toename van activiteiten op het sportcomplex nemen de Bestuurstaken ook navenant toe en is er naarstig behoefte komen te ontstaan aan een 2e penningmeester. Het Bestuur hoopt op korte termijn een geschikte kandidaat te vinden om Erik bij te staan.

Uit het financiële verslag blijkt dat Hector er financieel goed voorstaat en dat de begroting voor het komende seizoen ook verwacht wordt met een positief saldo af te kunnen sluiten. Marco Hazenkamp en Cuno Wittrock die de kascontrole hebben verricht, gaven hun decharge en prijsden de penningmeester voor zijn nauwkeurig geregistreerde werk van afgelopen seizoen. Nick Brummelaar stelde zich beschikbaar om Cuno volgend seizoen te vervangen in de kascontrole commissie.

Er is besloten dat de contributie gehandhaafd blijft voor het komende kalenderjaar.

De investeringen in het afgelopen seizoen zijn de volgende geweest: koelcel, kunststof kozijnen, terras, radiatoren, deurslotsysteem, glasvezel aansluiting, kleding voor het JAC, rolgordijnen  en een biljart

Er werd bekend gemaakt dat Mark Dijkstra te kennen heeft gegeven na dit seizoen uit te zien naar een andere club om zijn trainerscarrière voort te zetten.

Voor het kleine kunstgrasveld en de oefenhoek is er onlangs nieuwe LED-verlichting besteld, welke inmiddels is geïnstalleerd.

Vanuit het Bestuur is er voor jeugdtrainers en -scheidsrechters het Groen-Witte Jeugd Opleidingsfonds in het leven geroepen, met als doel om zo veel mogelijk gediplomeerde jeugdtrainers en scheidsrechters opgeleid te krijgen voor Hector. Lars Nobbe presenteerde het plan waarvoor de komende 3 jaar een bedrag van €10.000 per jaar is gebudgetteerd.

Het contract met Grolsch/De Klok is met 5 jaar verlengd en er komt een uitbreiding van het assortiment in de vorm van speciaal bier van de tap.

Een oproep werd gedaan aan de leden om zich op te geven om zitting te nemen in de nieuw op te richten Jubileum-commissie m.b.t. 100 jaar SV Hector. Ook zal hier binnenkort een speciaal email adres voor in het leven worden geroepen zodat ieders ideeën centraal ontvangen kunnen worden.

Er werd bekend gemaakt dat alle Hector 1 spelers/leiders/trainers van weleer zullen worden uitgenodigd, om volgend voorjaar een wedstrijd van het huidige Hector 1 mee te maken.

In samenwerking met het KWF en vele andere verenigingen, bedrijven en instanties uit de Hof zal volgend jaar op zaterdag en zondag 5 en 6 september 2020 ons Sportpark ’t Doesgoor gebruikt worden voor de “Samen Loop voor Hoop – Hof van Twente”. Tijdens de vergadering werd er een video getoond wat dit inhoudt. Meer informatie zal hier spoedig over te lezen zijn op onze website en via de pers .

Traditiegetrouw werden de jubilarissen gehuldigd. Dit jaar hadden we er 18, te weten:

70 jaar: Gerrit Leetink

50 jaar: Willem ten Donkelaar, Willem Doornberg, Hennie Haverslag, Jan Hartgerink, Erik Lansink, Henri Meesterberends, Jan Oolbekkink, Harrie Schonewille en Ruud Spaaij

40 jaar: Erik Laarhuis en Roy Modders

25 jaar: Sjoerd van Dam, Remy Dijkstra, Reginald Jordens, Kevin Pas, Tonnie Ruiter en Jorno de Vries