Voorjaarsvergadering Club van 100 op 12 April 2019.

Na de meer dan geslaagde najaarsbijeenkomst van de Club van 100 (mede door de inbreng van Bas Nijhuis en Paul Schabbink) wordt het al weer tijd om te denken aan de voorjaarsbijeenkomst. Die met name in het teken zal staan van de stemming over de ingediende voorstellen. Maar waar ook zeker de gezelligheid niet zal ontbreken.
Die voorjaarsvergadering van de Club van 100 wordt dit jaar gehouden op vrijdag 12 april, inloop vanaf 20.00 uur.

Voor die ingediende voorstellen wordt een nog nader vast te stellen bedrag beschikbaar gesteld door de
Club van 100.
Voorstellen voor investeringen binnen SV Hector kunnen tot 1 april 2019 worden ingediend door de leden van de Cv100 en de officiële organen binnen onze vereniging. Wil je een voorstel indienen dan kan dit bij het bestuur van de Cv100 (Gerard, Cuno of Benno), vergezeld van of een offerte of een uitdraai van de kosten (bijv. van internet).

Het voorstel moet dan op de avond kort toegelicht worden, het liefst kort gepresenteerd (wij kunnen hierbij ondersteuning verlenen).
Zet 12 april dus in je agenda en wij zien graag een mooi voorstel voor besteding tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Gerard Wolterink, Cuno Wittrock & Benno Nijenhuis