Zwarte Pieten op de training.

Alle jeugdteams t/m JO9 kregen op een frisse maandagavond een speciale training. Dat was zeker voor de welpjes best spannend: ’s avonds trainen en dan nog wel op een groot veld. In totaal zo’n 40 jeugdige voetballertjes begonnen aan een gezamenlijke warming up in aanwezigheid van een groot aantal ouders. Daarna zou er geoefend worden op techniek. Maar nauwelijks was dit deel van de training begonnen of er klonk luid geronk van een tractor die het Doesgoor kwam oprijden.

In de cabine twee zwarte Pieten en in de bak nog eens twee. Dat was natuurlijk voor al die jeugdige Hectorianen reden genoeg om de training te staken en massaal richting de zwarte Pieten te gaan. Na uiteraard een liedje gezongen te hebben werden de zwarte Pieten uitgedaagd om mee te spelen in een partijtje. Dat deden ze maar al te graag.

Maar het hoogtepunt was toch wel een partijtje van de vier zwarte Pieten tegen alle kinderen. Ondanks een gemene truc van twee zwarte Pieten om de goal te blokkeren, waren de jeugdige voetballers veel te sterk.

Na het partijtje (met twee uitgebluste zwarte Pieten) gingen de teams naar de kleedkamer waar alle kinderen een cadeautje kregen. Een lolobal waarop allerlei evenwichtskunstjes kunnen worden uitgevoerd.

Van echt trainen kwam daarna niets meer, zodat de kinderen vrolijk en voldaan naar huis konden gaan.