Veel jubilarissen op de algemene ledenvergadering

Ruim 100 Hectorianen waren aanwezig op de algemene ledenvergadering 2018.
Uit de verslagen van onze voorzitters, de penningmeester, de sponsorcommissie en de jeugdcommissie kwam duidelijk naar voren dat het goed gaat met onze groen witte club. De toename van het aantal leden (met name bij de jongste jeugd) blijft gestaag doorgaan, we zitten bijna aan de 600 leden! In de loop van het afgelopen seizoen hebben we al het 100e vrouwelijke lid mogen inschrijven.
Sportief gezien waren er plussen en minnen. Het eerste elftal wist zich uiteindelijk toch nog gemakkelijk te handhaven in de 4e klasse. Hector 5 werd kampioen. Bij de jeugd waren er twee kampioens teams, te weten JO7-1 en JO13-1.
Voor Rick Biesemaat, Wesley Zwoferink en Marinus Wolters waren er speciale polo’s behorende bij het feit dat zij resp. meer dan 25, 25 en 75 doelpunten hebben gescoord voor Hector 1. Deze sterrenpolo’s zijn een initiatief van  voetbalnederland.nl.
Wat de financiën betreft was er een positief saldo over het afgelopen seizoen te melden. Inkomsten uit de kantine bleven op een hoog niveau, de sponsorcommissie mocht de nodige nieuwe sponsoren verwelkomen. Er is dan ook geen reden tot aanpassing van de contributie.
De samenwerking met Wijkvoorziening Doesgoor en Phenix verloopt prima.
Activiteiten op het Doesgoor voor onderhoud en verbetering (met name gericht op duurzaamheid) van het Sportpark zijn er genoeg. De vervanging van alle verlichting in LED en vooral de vervanging van de oude koelinstallatie door een nieuwe en erg zuinige heeft al de nodige positieve invloed op ons energieverbruik te zien gegeven. Verder zal  de entree in het komend jaar worden verbeterd. De kozijnen in de kantine zullen worden vervangen in kunststof, zoals inmiddels al gebeurd is in de BSO/Phenix kantine.
Op bestuurlijk niveau waren er twee wijzigingen. Heiko Wolterink nam afscheid van de sponsorcommissie en Dick van der Hout van de Jeugdcommissie.

In de pauze van de vergadering werd een gezamenlijke toost uitgebracht op onze helaas veel te jong overleden hoofdsponsor Gert-Jan Morsink.

Natuurlijk waren er ook jubilarissen op deze jaarvergadering. Veel jubilarissen zelfs.
De kroon spande Hendrik Greven die maar liefst 75 jaar lid is van Hector!
70 jaar: Henk Verdriet en Henk Derking
60 jaar : Jan Zweers, Jaap Busscher, Willy Brunnekreef en Herman Harmsen
50 jaar:  Gerrit Theijink, Gerrit Naafs, Ep Alberts, Ronnie Oosterveld, Johan Boensma en Hans Oosterveld
40 jaar: Cuno Wittrock, Jacco Derking, Bob Poorthuis, Erik de Vries, Henk Koeleman, Maro Caudron en Frans Gadella
25 jaar: Ivan van Dam, Marinus Wolters, Mark Alink, Frank van Gemmert, Sjoerd Dijkstra, Remco Hofstee, Hendrik Bartelds,
Matthijs de Vries en Gean Klein Horsman